השתלמויות מיוחדות במסגרת מסלול הכשרת המורים של פרויקט החינוך