הזכות לסביבה בטוחה ולקשר עם העולם החיצון: אסירים בטחוניים בעידן הקורונה

הזכות לסביבה בטוחה ולקשר עם העולם החיצון: אסירים בטחוניים בעידן הקורונה

 

13.7.2020

יחד עם המוקד להגנת הפרט הגשנו לחברי ועדת הפנים של הכנסת את התנגדותנו להצעת חוק שעלולה למנוע כניסת מבקרים ועורכי דין לבתי מעצר, תחנות משטרה ובתי סוהר

2.4.2020

בעקבות העתירה שהגשנו לצד עוד 5 ארגוני זכויות אדם, בג”ץ קבע שיש לממש את הוראת השעה לשיחות טלפון לקטינים “כעניין שבנוהל הרגיל” ומבלי שהקטין יצטרך לבקש במיוחד.

שופטי בג”ץ לא ראו לנכון לחייב את שב”ס לאפשר גם לאסירים בגירים את שיחות הטלפון האלה. אנחנו סבורים שמדובר בזכות בסיסית לא זכאים כל האסירים שכרגע מנועים מלהיפגש עם משפחותיהם, מבלי קשר לגילם. נמשיך להילחם ולעדכן.

אנחנו מזמינים אתכם לחתום על העצומה שדורשת לשמור על זכויותיהם הבסיסיות של כל האסירים, גם בימי קורונה

1.4.2020

שב”ס פרסם הוראת שעה לפיה יוכלו אסירים ביטחוניים קטינים לערוך שיחת טלפון אחת לשבועיים לבן משפחה מדרגה ראשונה.

26.3.2020

עתירה דחופה לבג”ץ:

יש לאפשר לפלסטינים המוחזקים במתקני כליאה של ישראל לקיים קשר טלפוני עם בני משפחותיהם, שכן הם מצויים בנתק מוחלט מהעולם החיצון בעקבות ההגבלות במסגרת המאבק בנגיף הקורונה

העתירה הוגשה על ידי המוקד להגנת הפרט, בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח בישראל, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, רופאים לזכויות אדם-ישראל, מרכז אל מיזאן לזכויות אדם והורים נגד מעצרי ילדים.

שתפו מאמר זה