דילמות אתיות וכלים מקצועיים: עבודה טיפולית עם קורבנות אלימות