עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל בישראל – דו”ח מצב 2018