שותפים ותומכים

Dignity: Danish Institute Against Torture
Embassy of the Netherlands
FIDH – International Federation for Human Rights
Foundation to Promote open society
Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat
la Fondation ACAT pour la dignité humaine
OMCT – World Organization Against Torture
Ministry of Foreign Affairs Denmark
The European Union
The New Israel Fund
Turkish Human Rights Foundation
United Nations Development Programme
United Nation High Commissioner for Refugees
United Nation Voluntary Fund for Victims of Torture
Urgent Action Fund for Women

שותפים ותומכים

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מוקיר תודה לשותפים והתומכים, המסייעים לנו להיאבק בעינויים, ביחס . בלתי-אנושי, אכזרי או משפיל באמצעות מימון ושיתופי פעולה. אנחנו יכולים להמשיך לעשות את עבודתנו הודות לנדיבותם של ארגונים ותורמים פרטיים בישראל וברחבי העולם.

shadow