India_-people_new19
shadow

עינויים משאירים את חותמם על גופו ורוחו של המעונה: השלכות העינויים יכולות להמשיך ולחלחל שנים אחרי הטראומה, במיוחד כאשר מדובר באנשים שלאחר העינויים או במהלכם היו עצורים למשך שנים ללא כל טיפול משקם. מטרת השיקום היא לאפשר לקרבן העינויים להמשיך בחיים מלאים ככל הניתן. השיקום צריך לקחת בחשבון את כל ההשלכות, הנפשיות והפיזיות, ולהתחשב בהקשרים התרבותיים המקומיים.
הוועד נגד עינויים רואה בשיקום חלק אינטגרלי מפעילותו: ראשית משום שמאבק בעינויים חייב להתייחס בראש ובראשונה לקרבן, החי עם תוצאות העינויים. שיקום הִנו אחת ממחויבויותיה של ישראל, לפי סעיפים 14 ו-15 של האמנה נגד עינויים, עליה חתומה המדינה.

במהלך שלוש השנים האחרונות, מעל 50 לקוחות של הוועד הופנו לשיקום ולתמיכה נפשית, חברתית ופיזית. 25 איש התמידו בתהליך, שכלל גם שיקום דנטלי, התקנת אצבע פרוסטטית, טיפול פיזיותרפי, טיפול תרופתי וכן טיפול משפחתי לפי הצורך.