עבודה מול מנגנוני פיקוח בין-לאומיים בתחום זכויות האדם

India_-people_new19
shadow

הוועד אוסף, מנתח ומציג מידע עובדתי בנוגע להפרות חמורות של זכויות אדם, בדגש על עינויים ויחס בלתי אנושי, אכזרי או משפיל, לשורה של מנגנוני פיקוח בין-לאומיים בתחום זכויות האדם. אנו שולחים את הדו"חות שלנו בקביעות לגופים הבאים:

  • ועדות האו"ם, בדגש על הוועדה נגד עינויים, הוועדה לזכויות אדם והוועדה למניעת אפליה נגד נשים
  • מועצת זכויות האדם של האו"ם
  • שליחי האו"ם המופקדים על טיפול בנושאי זכויות אדם, בדגש על עינויים
  • האיחוד האירופי
  • מחלקת המדינה האמריקנית

המומחים והמשפטנים של הוועד מעידים ומופיעים בפני ועדות ומנגנוני פיקוח בתחום זכויות האדם. אנו מפרסמים בישראל את דבר הדיווח שלנו לגופים בין-לאומיים אלו, בכדי לעורר דיון ציבורי בסוגיות של זכויות אדם ולהשפיע על המדיניות המקומית ועל תהליכי קבלת ההחלטות בנושא.