הערכות

India_-people_new19
shadow
  • ב-2014 נערכו 10 ראיונות פורנזיים, מתוכם לקטין אחד, 5 ראיונות של מבקשי מקלט, שתי הערכות בכלא, ושתי הערכות לכלואים במתקן "חולות" שהביאו לשחרורם. בכך הגיע מספר ההערכות הכולל שנערך עד כה ל-27. מתוך הראיונות שהתקיימו השנה, שבעה נחתמו והוגשו לערכאות משפטיות. 35 לקוחות של הוועד הופנו לקבלת טיפול שיקומי, פיזי ונפשי, הן בישראל והן ברשות הפלסטינית. 13 מתוכם המשיכו וסיימו את תכנית הטיפול עד עתה.
  • ב-2013 נערכו 7 ראיונות פורנזיים, מתוכם חמישה נחתמו והוגשו לערכאות משפטיות. מתוך הראיונות, אחד נערך למבקש מקלט ואחד לאישה.
  • ב-2012 נערכו חמישה ראיונות פורנזיים, מתוכם אחד לקטין.
  • ב-2014 סייעה ד"ר קורור פינקאצ'י, מומחית פורנזית מטורקיה בעלת 30 שנות ניסיון, בחוות דעת לבג"ץ, במקרהו של ערפאת ג'רדאת, עציר שמת בכלא מגידו לאחר שעבר עינויים בחקירה