קטגוריה: עתירות

people-3248054_1920

30

ספט2015
העתירה הוגשה, יחד עם ארגון רופאים לזכויות אדם, בשמו של קרבן עינויים בידי חוקרי שב"כ, נגד היועץ המשפטי לממשלה, הממונה ... קראו עוד
ספטמבר 30, 2015admin
people-3248054_1920

30

ספט2015
עתירה זו עוסקת בהימנעות המוחלטת של היועץ המשפטי לממשלה מלהורות על פתיחה בחקירות פליליות נגד חוקרי שב"כ, החשודים בעינויים ... קראו עוד
ספטמבר 30, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
העתירה הוגשה ב-2012 בכדי להורות על פתיחה בחקירה פלילית בדבר חשדות כבדים לשימוש בעינויים ו/או בהתעללות כלפי העותרת בזמן שהיתה ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
העתירה, שהוגשה לבג"ץ ב-2008 על-ידי הוועד הציבורי נגד עינויים, האגודה לזכויות האזרח ומרכז עדאלה מופנית נגד שר המשפטים, משטרת ישראל ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
העתירה הוגשה בהמשך למכתב שנשלח ב6.12.07 לשר הביטחון בו הוא התבקש לקבוע נהלים חדשים בעניין איזוק בבתי החולים. במכתב סופר ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
עתירה שהגישו הוועד והתנועה לחופש המידע ב-2008 לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשל סירובו של משרד המשפטים להעביר מידע חיוני באשר ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
עתירה שהגיש הוועד ב-2009 בדרישה להורות לשב"כ להימנע, ככלל, מכבילת נחקרים כאמצעי חקירה, ובפרט להימנע מהחזקת נחקרים בחדרי החקירות, כשהם ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
העתירה הוגשה ב-2008 בהמשך למכתב שנשלח ב-6.12.07 לשר לביטחון פנים, שבו התבקש השר לקבוע נהלים חדשים בעניין איזוק בבתי החולים: ב-2007 ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
סעיף 17 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירות חשודים) תשס"ב 2002, פוטר את המשטרה מתיעוד חזותי וקולי לחקירת חשודים בעבירות ביטחון. ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin
people-3248054_1920

29

ספט2015
העתירה, שהוגשה ב-2012, הוגשה כחלק מן הצורך הבהול לקבוע נוהל מחייב, כתוב ופומבי, אשר יכלול, בין השאר, פרק זמן מקסימאלי ... קראו עוד
ספטמבר 29, 2015admin