Category: עתירות

23

ינו2017
עתירה שהוגשה בשמו של קרבן עינויים שעבר עינויים קשים בחקירה. תלונה שהגיש למבת"ן נסגרה כעבור שלוש שנים. הוועד הציבורי נגד ... Read More
ינואר 23, 2017admin

30

אוג2016
בספטמבר 2007 נעצר מר אסעד אבו גוש והועבר לחקירת שב"כ. בחקירה ננקטו כנגדו אמצעי חקירה פסולים העולים לכדי עינויים, ובהם ... Read More
אוגוסט 30, 2016admin
-שניה

03

אוג2016
בדצמבר 2014 הגיש הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל עתירה (בג"ץ 8311/14) בשמם של תשעה פלסטינים שעברו עינויים או התעללות על-ידי ... Read More
אוגוסט 3, 2016admin

05

נוב2015
דצמבר 2013 הגיש הוועד לבית המשפט העליון עתירה בשם שש נשים פלסטיניות שנעצרו ונחקרו על-ידי השב"כ. העתירה הוגשה לאחר שתלונותיהן ... Read More
נובמבר 5, 2015admin
music

30

ספט2015
עתירה שהגישו הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל וארגוני זכויות אדם נוספים, עתירה שזכתה לכינוי "בג"ץ העינויים", נחשבת לאבן-דרך במאבק בעינויים ... Read More
ספטמבר 30, 2015admin
music

30

ספט2015
בשנת 2007 נעצר מחמוד סוויטי. בחקירתו הופעלו עליו אמצעי חקירה פסולים, המגיעים לכדי עינויים, כאשר הופעל עליו לחץ נפשי קשה ... Read More
ספטמבר 30, 2015admin
music

30

ספט2015
העתירה הוגשה, יחד עם ארגון רופאים לזכויות אדם, בשמו של קרבן עינויים בידי חוקרי שב"כ, נגד היועץ המשפטי לממשלה, הממונה ... Read More
ספטמבר 30, 2015admin
music

30

ספט2015
עתירה זו עוסקת בהימנעות המוחלטת של היועץ המשפטי לממשלה מלהורות על פתיחה בחקירות פליליות נגד חוקרי שב"כ, החשודים בעינויים ... Read More
ספטמבר 30, 2015admin
music

29

ספט2015
העתירה הוגשה ב-2012 בכדי להורות על פתיחה בחקירה פלילית בדבר חשדות כבדים לשימוש בעינויים ו/או בהתעללות כלפי העותרת בזמן שהיתה ... Read More
ספטמבר 29, 2015admin
music

29

ספט2015
העתירה, שהוגשה לבג"ץ ב-2008 על-ידי הוועד הציבורי נגד עינויים, האגודה לזכויות האזרח ומרכז עדאלה מופנית נגד שר המשפטים, משטרת ישראל ... Read More
ספטמבר 29, 2015admin