Archive: אוקטובר, 2017

29

אוק2017

זאב זמיר

0    
זאב זמיר כיהן כסמנכ"ל הוועד בין השנים 2004-2014
אוקטובר 29, 2017admin

29

אוק2017

עו"ד חנה פרידמן

0    
חנה פרידמן היא עורכת דין ומייסדת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. כיהנה כמנכ"לית הוועד במשך 15 השנים הראשונות לפעילותו. במהלך תקופת כהונתה הוביל והיה שותף הוועד לבג"ץ העינויים, בג"ץ תקדימי שפסל לשימוש מספר שיטות עינויים מרכזיות שהיו נהוגות עד אותה העת, כולל טלטול ומניעת שינה. לנאומה של הגב' פרידמן בעת ... Read More
אוקטובר 29, 2017admin