שקיפות

רשימת תורמים

אנחנו מוקירים תודה לתורמים ולתומכים שמאפשרים את המשך עבודתנו:
Association for the Prevention of Torture
Cordaid
Dignity: Danish Institute Against Torture
Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders
Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat
International Bar Association Foundation
Kvinna till KvinnaThe New Israeli Fund
Turkish Human Rights Foundation
United Nations Development Programme
United Nation High Commissioner for Refugees
United Nation Voluntary Fund for Victims of Torture ותורמים פרטיים.

shadow