חינוך לזכויות אדם

הפרויקט החינוכי “קולנוע וזכויות אדם” יצא לדרכו בשנת 2008 ביוזמת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. המוטו של הפרויקט הוא “דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים”
במילים אחרות – הפרות של זכויות אדם מתאפשרות כאשר אנו לא מודעים להן וכאשר איננו נוקטים עמדה ברורה באשר להן.
מטרתו העיקרית של הפרויקט – לעודד חשיבה ביקורתית בנושאים חברתיים ובסוגיות של זכויות אדם, דוגמת הזכויות לשוויון, זכויות נשים, זכויות פליטים, זכויות להט”בים, חופש דת וחופש מדת והזכות להגנה מעינויים.
אנו עושים זאת באמצעות צפייה בסדרה של סרטי קולנוע, המתייחסים להיבטים שונים של זכויות אדם ושל הפרתן. אלה עולים לדיון לאחר הצפייה בסרט, תוך השתתפות פעילה של חברי הקבוצה. ממפגש למפגש, מתפתחת גם הרגישות של משתתפי הפרויקט למרכיבי השפה הקולנועית ולתרומתה למסר של כל סרט.
אנו מקווים כי חשיבה ביקורתית זו תלווה את משתתפי הפרויקט גם בעתיד ותאפשר להם לקיים אזרחות ביקורתית, הן במפגש עם טקסטים תרבותיים מגוונים והן מול סיטואציות יום-יומיות הנוגעות לזכויות אדם.
הפרויקט מיועד לעבודה קבוצתית בקרב בני נוער בגיל תיכון, סטודנטים וקבוצות קהילתיות של בוגרים. הפרויקט מתבצע כסדרה של ארבעה מפגשים לפחות כשכל מפגש מוקדש לסרט ולנושא מסוים. לאחר הצפייה בסרט מתקיים דיון על הסוגיות שהוא מעלה, תוך דגש על זכויות אדם והרלוונטיות של הנושא לחברה שלנו.
בשנת 2014 השתתפו קרוב ל-2,000 תלמידים בפרויקט.

מסלול המורים

אנו מציעים הכשרה וליווי למורים המעוניינים להעביר בעצמם פעילויות אלו בכיתותיהם. גרסה זו של הפרויקט מבוססת על שילוב כוחות בין המורים המתמצאים במתודות ההוראה בכלל ובייחוד במתרחש בכיתותיהם ובין הניסיון והידע הקולנועי והחברתי שנרכשו במהלך שנות קיום ופיתוח הפרויקט.

פעילות בחינוך הלא-פורמלי

מחלקת החינוך של הוועד מקיימת מפגשים חד-פעמיים או חוזרים כחלק מתכנית חינוך לזכויות אדם בתנועות נוער ובמכינות קדם-צבאיות.

פעילות עם אסירים

בשנת 2014 החלה העברה של הפרויקט לאסירים, באמצעות הכשרה לקצינות החינוך של הכלא ובאמצעות הרצאות אורח.
לפרטים נוספים על פרויקט קולנוע וזכויות אדם לחץ כאן