לוועד הציבורי נגד עינויים בישראל דרוש/ה מתמח/ה משפטית