השתלמות למשפטנים על פרוטוקול איסטנבול 10-12.5.2015