הרצאה: כיצד בודקת הוועדה נגד עינויים של האו”ם את ישראל? – 16.05.2016