ד”ר שבנם קורור-פינצ’אנצ’ה, מהקולות הבולטים בעולם נגד עינויים, נידונה למאסר בטורקיה