הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

הוועד פועל למען בני אדם באשר הם - ישראלים, פלסטינים, מהגרי עבודה ואזרחים זרים נוספים, השוהים בישראל ובשטחים הכבושים, במטרה להגן עליהם מפני עינויים והתעללויות שנוקטות רשויות האכיפה והחקירה הישראליות, כלומר: משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, שירות בתי הסוהר וצה"ל.

פעילות עיקרית

הוועד פועל במישורים שונים כנגד עינויים, יחס אכזרי בלתי אנושי או משפיל שמבצעים כוחות הביטחון: במישור המשפטי, אנו מבקרים במתקני המעצר, אוספים עדויות, מגישים תלונות ועותרים לבג"ץ. אנו מתעדים מקרים של אלימות בלתי-חוקית ובלתי מוסרית בהפגנות, במעצר ובמקרים אחרים. במישור הציבורי, אנו כותבים ומפרסמים עדויות ודו"חות העוסקים בשימוש בעינויים בחקירה, בזכויות עצירים ואסירים, ובנושאים רלבנטיים נוספים. אנו יוזמים אירועים ציבוריים העוסקים בזכויות האדם בכלל ובעינויים והתעללויות בפרט. במישור החקיקתי, אנו פועלים לחקיקת חוק נגד עינויים בישראל וליישום האמנה נגד עינויים

תמכו בצדק לקרבנות אלימות משטרתית!

לפני שנה התחלנו להפעיל את פרויקט הסיוע לקרבנות אלימות משטרתית. התחלנו בקטן, אבל ככל שהעדויות הצטברו הבנו שהרבה יותר אנשים צריכים את העזרה הדחופה שלנו. עוד מקרים שדורשים טיפול זורמים אלינו כל הזמן. בואו לא נשאיר אותם לבד מול האלימות! קחו חלק

החזון שלנו

אנשי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מאמינים כי עינויים והתעללות מכל סוג, ובכל מצב, אינם עולים בקנה אחד עם ערכי המוסר, הדמוקרטיה ושלטון החוק. הוועד הוקם בשנת 1990 בתגובה למדיניות ממשלתית רבת שנים שהתירה שימוש שיטתי בעינויים ובהתעללויות במהלכן של חקירות שב"כ. חזונו של הוועד הוא להביא למיגור תרבות העינויים בישראל ולמיגורה של החסינות המוחלטת המוענקת למענים.

קרא עוד

תרמו למאבק באלימות המשטרתית