הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

הוועד פועל למען בני אדם באשר הם - ישראלים, פלסטינים, מהגרי עבודה ואזרחים זרים נוספים, השוהים בישראל ובשטחים הכבושים, במטרה להגן עליהם מפני עינויים והתעללויות שנוקטות רשויות האכיפה והחקירה הישראליות, כלומר: משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, שירות בתי הסוהר וצה"ל.

פעילות עיקרית

הוועד פועל במישורים שונים כנגד עינויים, יחס אכזרי בלתי אנושי או משפיל שמבצעים כוחות הביטחון: במישור המשפטי, אנו מבקרים במתקני המעצר, אוספים עדויות, מגישים תלונות ועותרים לבג"ץ. אנו מתעדים מקרים של אלימות בלתי-חוקית ובלתי מוסרית בהפגנות, במעצר ובמקרים אחרים. במישור הציבורי, אנו כותבים ומפרסמים עדויות ודו"חות העוסקים בשימוש בעינויים בחקירה, בזכויות עצירים ואסירים, ובנושאים רלבנטיים נוספים. אנו יוזמים אירועים ציבוריים העוסקים בזכויות האדם בכלל ובעינויים והתעללויות בפרט. במישור החקיקתי, אנו פועלים לחקיקת חוק נגד עינויים בישראל וליישום האמנה נגד עינויים

תמכו בפעילות שלנו

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל זקוק לסיוע שלכם כדי להמשיך ולהעניק סיוע משפטי לקרבנות עינויים, התעללות ואלימות. ניתן לתרום לנו לחשבון הבנק:
הועד הציבורי נגד עינויים (ע"ר)
מס' חשבון: 400094/00
סניף 797 גבעת אורנים, ירושלים
בנק לאומי 10
או דרך "ישראל תורמת"

החזון שלנו

אנשי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מאמינים כי עינויים והתעללות מכל סוג, ובכל מצב, אינם עולים בקנה אחד עם ערכי המוסר, הדמוקרטיה ושלטון החוק. הוועד הוקם בשנת 1990 בתגובה למדיניות ממשלתית רבת שנים שהתירה שימוש שיטתי בעינויים ובהתעללויות במהלכן של חקירות שב"כ. חזונו של הוועד הוא להביא למיגור תרבות העינויים בישראל ולמיגורה של החסינות המוחלטת המוענקת למענים.

קרא עוד

נתקלתם באלימות משטרתית? זה מה שצריך לעשות